Gealan Comfort Prosty

Gealan Comfort prosty


Nowoczesny 6-cio komorowy model Gealan Comfort o głębokości zabudowy 74 mm spełnia wymagania stawiane aktualnej technice okiennej, posiada on bardzo dobre właściwości termoizolacyjne oraz akustyczne, a dzięki wysokiemu standardowi okuć stosowanemu w wyposażeniu standardowym tego modelu okna gwarantuje on również bardzo dobrą ochronę przed włamaniem.

Gaelan Comfort Prosty Kolorystyka
Gealan Comfort prosty 2
Gaelan Comfort Prosty

Profile

– system GEALAN S8000
– rama 6-komorowa o głębokości zabudowy 74 mm
– skrzydło proste o głębokości 74 mm, 6-komorowe dla profili białych oraz 5-komorowe dla profili kolorowych
– listwa przyszybowa okrągła
– uszczelka zgrzewana w kolorze czarnym (opcjonalnie szara)
– wypełnienie rowka dolnej części ramy
– profil ławy podokiennej z uszczelką

Okucie

– system ROTO NT
– mikrowentylacja
– 2 zaczepy antywyważeniowe w każdym skrzydle
– blokada błędnego obrotu klamki
– podnośnik skrzydła
– blokada antyprzeciągowa w skrzydłach uchylanych
– klamka aluminiowa

Szyby

– zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,1W/m2K wg EN 673
– stalowa ramka międzyszybowa (opcjonalnie ciepła lub Super Spacer Premium)

Gaelan Comfort Prosty Kolorystyka